Chris Rijk
Work
About
Contact
CV
Naarmate ik ouder word, wordt wat ik maak, hoewel fraaier verbeeld, steeds enkelvoudiger van inhoud: liefde of geen liefde; en ouder worden; en dan de dood.
De kern van wat ik maak is een gestaag groeiende serie vazen die ik bewerk met lagen gekleurde slib, 3D-geprinte stempels, stencils, foto’s en tekeningen als ware het panoramische schilderijen. Mijn artistieke praktijk bevindt zich ergens tussen huisvlijt en ambacht en op het kantelpunt van kunst en kitsch: de roddelpers!
Het levenslied! Het Eurovisie Songfestival! Reality TV! Ik refereer aan hoge en lage cultuur, kunstgeschiedenis en literatuur om, anders dan de vorm doet vermoeden, me op de een of andere manier te verhouden tot de hedendaagse kunst en de immer voortrazende wereld. En dat terwijl ik tegelijkertijd twijfel aan alles: aan mezelf als individu in de echte wereld, als kunstenaar in de kunstwereld en aan de waarde, de legitimiteit en het nut van kunst zelf.